The Strengthening Extractive Sector Management in Mongolia project is funded by Global Affairs Canada and implemented by Agriteam Canada Consulting Ltd.,

Уул уурхай салбарт уур амьсгал хэрхэн нөлөөлж буй талаар сургалт зохион байгууллаа

Монгол улс нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд ихээхэн эмзэг бөгөөд жишээ татахад жилийн дундаж температурын нэмэгдэл нь олон улсын дунджаас 2-3 дахин их байдаг. Энэхүү температурын өөрчлөлтөөс үүдсэн уур амьсгалын аюулт болон гамшигт үзэгдлийн тоо, давтамж, цар хэмжээ нэмэгдэж буйг салбарын эрдэмтэд судлан тогтоож, авах арга хэмжээг боловсруулах ажилд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам оройлон манлайлж,… Read More ›

News »

“Үнэ шилжилт ба Татвараас зайлсхийх” цуврал вебинар

Монгол улсын Олборлох салбарын менежментийг бэхжүүлэх (СЕСМИМ) төслөөс “Үнэ шилжилт ба Татвараас зайлсхийх” сэдвийн хүрээнд ЭЗХАХБ (OECD) болон Канадын орлогын агентлагтай хамтран Үнэ шилжилтийн суурь ойлголтуудыг өгсөн цуврал вебинар зохион байгуулж байгаа билээ. Уг вебинар нь Сангийн яам болон Татварын ерөнхий газрын улсын байцаагч нарт зориулан “ЭЗХАХБ-ын Удирдамжийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн орчин”… Read More ›

About Us

Монгол улсын Олборлох салбарын менежментийг бэхжүүлэх төсөл нь Канад улсын санхүүжилтээр “Агритийм Канад Консалтинг” ХХК хэрэгжүүлж байна.

Mission

The ultimate outcome of the project is: “Improved extractive sector governance supporting economic growth with broad-based benefits to men, women”.